Stappenplan werkwijze Houtbouw Turkstra

 

Stap 1: Bouwtekening

Uw wensen t.a.v.het bouwwerk wordt in overleg met U door Houtbouw Turkstra in een gedetailleerde bouwtekening verwerkt.

 

Stap 2: Houtsoort

Welke houtsoort is voor uw bouwwerk het beste? Larix, Red cedar of vuren? Houtbouw Turkstra gaat samen met u overleggen welke houtsoort het beste kan worden gebruikt.

 

Stap 3: Fundering

U heeft de keuze uit verschillende funderingen

a) De fundering is standaard uitgevoerd met bankirai ringbalkken. Ook de palen in de grond zijn van bankirai.(duurzaam hardhout)

b) De fundering kan ook d.m.v. een betonvloer of een stenenmuur worden uitgevoerd. Vervolgens worden dan hier de houten- elementen op geplaatst.

 

Stap 4: Deuren

Het assortiment van beschikbare deuren is divers.

a) Sectionaaldeuren, kanteldeuren of houten draaideuren (met of zonder motor voor in de garage).

b) Voor loopdeuren is er de mogelijkheid voor opgeklampte deuren of meranti deuren in een meranti kozijn. (zowel enkel als dubbele deuren is mogelijk)

 

Stap 5: Ramen

Ramen zijn er in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Met of zonder kozijn uitgevoerd in meranti.

 

Stap 6: Dak

Voor op het dak kunnen golfplaten, dakpanplaten, dakpannen en riet worden geleverd. Voor Platte daken wordt bitumen dakleer gebruikt. Als dakbeschot wordt 18mm puntschroot of onderlayment gebruikt, dit geld niet voor golfplaten.

 

Stap 7: Vergunningen

In bepaalde situaties heeft u toestemming nodig voor de bouw. Een vergunning van de gemeente is dan noodzakelijk. Het bouwwerk moet passen bij de aanwezige bebouwing. De vereiste vergunningen vraagt Houtbouw Turkstra graag voor u aan. U betaalt alleen de legeskosten van uw gemeente die voor de aanvraag verschuldigd zijn.

 

In de meeste situaties is een vergunning niet nodig. U heeft dan wel een meldingsplicht. Hiervoor bestaan een aantal regels. Het te bebouwen oppervlak mag maximaal 30m2 groot zijn met een maximale hoogte van 3 meter. Er mag niet worden gebouwd op de erfafscheiding.

 

Iedere gemeente hanteert hiervoor andere regels. Houtbouw Turkstra controleert dit voor u bij uw gemeente. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. T.a.v. het aanvragen van vergunningen heeft Houtbouw Turkstra de nodige ervaring. Komt u samen met Houtbouw Turkstra tot een akkoord over het te bouwen project dan gaat Houtbouw Turkstra de vergunningen kosteloos voor u aanvragen.

 

Uitgebreide informatie hierover vindt u op: Omgevingsloket

Is iets niet duidelijk?
Neem contact op met Houtbouw Turkstra, samen komen we er altijd uit!!

 

Houtbouw Turkstra.....kwaliteit uit de Friese Wouden!!!